Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2021

Financieel overzicht 2021
Saldo per 01-01-2021     53.658    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2021            
             
INKOMSTEN            
donaties 8.118        
allowances / reimbursements 2.250        
Totaal In:     10.368    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 18.243        
kantoor- / workshop benodigdheden 3.215        
donaties 6.330        
transportkosten 7.953        
internationaal transport 9.674        
lodging/catering 2.931        
vergoedingen 1.600        
diverse onkosten 935        
medische onkosten 395        
Bank kosten 327        
Totaal uit:         51.603
             
BALANS PER 01-01-2022            
Rabo Zakelijke rekening 4.458        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 7.965        
             
Saldo per  01-01-2022         12.423
             
     
 
      64.026 64.026
             

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: