Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2020

Financieel overzicht 2020
Saldo per 01-01-2020     20.730    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2020            
             
INKOMSTEN            
donaties 32.889        
allowances / reimbursements 38        
rente 1        
Totaal In:     32.928    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 12.523        
kantoor- / workshop benodigdheden 242        
opleidings benodigdheden 751        
transportkosten 2.026        
internationaal transport 1.152        
lodging/catering 1.329        
vergoedingen 700        
diverse onkosten 287        
medische onkosten 224        
Bank kosten 141        
Totaal uit:         19.375
             
BALANS PER 01-01-2021            
Rabo Zakelijke rekening 26.319        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 7.964        
             
Saldo per  01-01-2021         34.283
             
     
 
      53.658 53.658
             

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: