Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2019

Financieel overzicht 2019
Saldo per 01-01-2019     27.203    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2019            
             
INKOMSTEN            
donaties 50.544        
vergoedingen / teruggave 4.239        
rente 2        
Totaal In:     54.785    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 16.294        
kantoor- / workshop benodigdheden 902        
educatieve hulpmiddelen 1.158        
transportkosten 6.261        
internationaal transport 9.480        
lodging/catering 19.938        
vergoedingen 1.095        
diverse onkosten 380        
Medische kosten 5.534        
Bank kosten 216        
Totaal uit:         61.258
             
BALANS PER 01-01-2020            
Rabo VerenigingsPakket 1.768        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 18.962        
             
Saldo per  01-01-2020         20.730
             
     
 
      81.988 81.988
             

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: