Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

2018 - 2019:

Meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

 

Malawi.kom (MK) is het afgelopen jaar heel actief geweest. De meeste energie is gestoken in training en opleiding van Clinical Officers, Medical Assistents en Nurses in de zogenaamde Rural Hospitals in combinatie met het gericht aanvullen van chirurgisch / urologisch basis instrumentarium, de core business van de Stichting. Bij de trainingen worden Clinical Officers ingezet, die daarvoor een vergoeding ontvangen. Daarnaast heeft MK ondersteuning verleend bij de inrichting van de operatieafdeling in het Kalemba Hospital, Bangula, de vervanging van chirurgisch apparatuur / OK lampen in Queen Elizabeth Central Hospital, Blantyre, en bij de bouw en inrichting van een High Dependency Unit in het Joseph Hospital, Nguludi.

Beleid
In de jaarvergaderingen begin 2018 en 2019 is vastgesteld dat MK de verzoeken om chirurgische en urologische trainingen vanuit de ziekenhuizen in Zuid, Midden en Noord Malawi blijft honoreren. In het kader van de chirurgische training van Clinical Officers is MK begonnen met de introductie van het gecomputeriseerd trainings programma, INCISION CARE.
De urologische activiteiten, momenteel geconcentreerd in Nkhoma Hospital, worden voortgezet. In overleg met de Malawiaanse uroloog die in de loop van 2019 terug komt naar het Kamuzu Central Hospital Lilongwe zal aan bod komen hoe de broodnodige opleiding in urologie in Malawi vorm moet krijgen.
Tenslotte werd afgesproken om als sponsoractie een Ride4Malawi Fiets toer Praag – Santpoort in najaar 2019 te organiseren.

Activiteiten 2018 en 2019

  1. In april ‘18 stonden cursussen over de behandeling van brandwond patiënten in 4 ziekenhuizen op het programma . Verbrandingen vormen een groot probleem in Malawi. Nodeloos veel overlevenden van ernstige verbrandingen, onder wie veel kinderen, houden er blijvende handicaps aan over. Met een goede aanpak kan dat worden voorkomen.
  2. Het urologisch bezoek aan Nkhoma Hospital, ook april ‘18, was enigszins teleurstellend door gebrekkige voorbereiding lokaal.
  3. In augustus ging onze uroloog Gert Jan Montagne opnieuw voor 6 weken naar Nkhoma Hospital om wegens afwezigheid van een chirurgische staf naast de urologie ook de chirurgische afdeling te superviseren.
  4. In december ’18 zijn in 4 Malawiaanse ziekenhuizen cursussen trauma opvang gegeven met accent op Chest Trauma, door een team bestaande uit John Wanda, Clinical Officer, Dick Werkman, orthopedisch chirurg en Jan Petit, chirurg.
  5. April ’19 .Team John Wanda, Dick Werkman, Tom Schiphorst en Jan Petit geeft in 4 ziekenhuizen instructies over de behandeling van patiënten met een zogenaamd “ACUTE ABDOMEN” (akute buik), een gevreesd verschijnsel, met name in Afrika, vanwege de soms nodeloze fatale afloop.
  6. Malawi.kom ontvangt van fusie ziekenhuis Zuyderland een grote hoeveelheid goede professionele ziekenhuiskleding (30.000 kledingstukken!), vrijgekomen omdat overgegaan is op andere kleding. De kleding wordt met hulp van de dokter Harrie van den Brekel Stichting, gesorteerd, ingepakt en per container verscheept met bestemming een aantal ziekenhuizen in Malawi.
  7. De Ride4Malawi Praag – Santpoort van 21 – 28september ’19 is een groot succes. Er wordt ruim 23 duizend Euro mee opgehaald.

 

Jan Petit, oktober 2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: