Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2018

Financieel overzicht 2018
Saldo per 01-01-2018     33.498    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2018            
             
INKOMSTEN            
donaties 16.798        
rente 10        
Totaal In:     16.808    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 3.914        
kantoor- / workshop benodigdheden 1.513        
transportkosten 5.256        
internationaal transport 6.473        
lodging/catering 1.359        
vergoedingen 4.098        
diverse onkosten 295        
Bank kosten 195        
Totaal uit:         23.103
             
BALANS PER 01-01-2019            
Rabo VerenigingsPakket 8.243        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 18.960        
             
Saldo per  01-01-2019         27.203
             
     
 
      50.306 50.306
             

 

Toelichting

De ruime steun die wij ook dit jaar van trouwe donateurs ontvingen, stemt tot vreugde.
Het stelt ons in staat om ook komend jaar onze doelen met enig resultaat na te streven.
Uitgaven zijn conform verwachtingen (zie verslag activiteiten en beleid)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: