Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2017

Financieel overzicht 2015
Saldo per 01-01-2017     64.535    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2017            
             
INKOMSTEN            
donaties 11.914        
vergoedingen / teruggave 2.732        
rente 15        
Totaal In:     14.661    
             
UITGAVEN            
bouwkosten 6.000        
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 7.828        
kantoor- / workshop benodigdheden 989        
transportkosten in Malawi 5.634        
internationaal transport 11.850        
lodging/catering 10.342        
vergoedingen 1.595        
diverse onkosten 1.255        
Bank kosten 204        
Totaal uit:         45.698
             
BALANS PER 01-01-2018            
Rabo VerenigingsPakket 4.548        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 28.950        
             
Saldo per  01-01-2018         33.498
             
     
 
      79.196 79.196
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: