Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2016

Financieel overzicht 2015
Saldo per 01-01-2016     17.533    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2016            
             
INKOMSTEN            
donaties 107.024        
vergoedingen / teruggave 1.357        
rente 32        
Totaal In:     108.413    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 24.752        
kantoor- / workshop benodigdheden 1.037        
transportkosten in Malawi 5.242        
internationaal transport 7.909        
lodging/catering 18.284        
vergoedingen 1.825        
diverse onkosten 2.127        
Bank kosten 235        
Totaal uit:         61.411
             
BALANS PER 01-01-2017            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 13.716        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 50.780        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 39        
             
Saldo per  01-01-2017         64.535
             
     
 
      125.946 125.946
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: