Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2015

Financieel overzicht 2015
Saldo per 01-01-2015     14.403    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2015            
             
INKOMSTEN            
donaties 26.189        
vergoedingen 3.418        
rente 191        
Totaal In:     29.798    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 4.586        
kantoor- / workshop benodigdheden 1.445        
transportkosten in Malawi 7.601        
internationaal transport 6.120        
lodging/catering 3.437        
vergoedingen 1.589        
diverse onkosten 1.476        
Bank kosten 414        
Totaal uit:         26.668
             
BALANS PER 01-01-2016            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 10.309        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 6.748        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 476        
             
Saldo per  01-01-2016         17.533
             
     
 
      44.201 44.201
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: