Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Jaarverslag 2014:

Malawi.kom heeft als doel het ondersteunen van de gezondheidszorg in Malawi waar als gevolg van gebrek aan gekwalificeerd personeel, medische hulpmiddelen en apparatuur een onacceptabele situatie bestaat, en richt zich daarbij vooral op chirurgische en urologische zorg.

TOOLS & SKILLS
Het T&S project dat vanaf het begin is omarmd door CHAM (Christian Health Association of Malawi) richt zich op chirurgische en urologische gebieden waar op district niveau veel problemen zijn gesignaleerd, met een combinatie van onderwijs plus training (aanleren van skills) en het beschikbaar stellen van basis apparatuur en instrumentarium (tools).
In het kader van T&S zijn in maart workshops en presentaties georganiseerd in 5 ziekenhuizen in zuid Malawi (Mulanje, Muona, Nsanje, Bangula, Malosa) en 2 in Noord Malawi (Chitipa en Ekwendeni) over Local Anesthesia, Fractures in Children en Proctology.
In oktober waren de district en missie ziekenhuizen van Mulanje, Muona, Nsanje, Bangula, Nchalo en de MASM Company in Blantyre and Zomba aan de beurt voor een- daagse cursussen over Basic Trauma Life Support. Het liep er storm!

 

Oefenpop

 

UROLOGIE
Mede gezien de uitgebreide urologische problemen in Malawi gecombineerd met het lage niveau van urologische zorg is MALAWI.KOM zeer verheugd dat uroloog Gert Jan Montagne tot de gelederen is toegetreden. Gedurende 3 maanden heeft hij op de chirurgische afdeling gewerkt van het grote academische Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre waar hij zich met name heeft beziggehouden met het verbeteren van de urologische zorg en het trainen en opleiden van chirurgen in opleiding en Clinical Officers.

KALEMBA HOSPITAL BANGULA
Met steun via MALAWI.KOM is een nieuwe operatie afdeling gebouwd en voorzien van operatietafel, operatielampen en ander materiaal. Daarnaast is het voor de veiligheid noodzakelijke deel van een omheining om het ziekenhuis terrein gerealiseerd. Op woensdag 15 oktober is tijdens een feestelijke plechtigheid waarvoor naast de locale gemeenschap veel gasten van buiten waren uitgenodigd, de operatiekamer ingezegend en daarmee in gebruik genomen door de bisschop van Chikwawa, monsigneur Musikwa.

SPONSOR ACTIVITEITEN
De Residentie Rotary ís Gravenhage organiseerde op zondag 18 mei een fantastische fundraising Oldsmobile Rally waarvan de opbrengst ter grootte van 9.000 euro ten goede kwam aan MALAWI.KOM.
De jaarlijkse Santpoortse Ride and Walk for Malawi op een prachtige, zonnige 15 juni werd een groot succes met een grote belofte voor 2015!

 

Planning voor 2015

jan/ febr: Urologische training (prostatectomie) in 6 district ziekenhuizen (COST Africa Bsc = Bachelor degree Clinical Officer Surgical Training).
april Basic Trauma Life Support Workshops in Noord Malawi.
mei / juni Urologische training in Queen Elizabeth Central Hospital.
14 juni Fundraising Walk and Ride for Malawi in Santpoort.
sept / okt Rehabilitation care Project door Rinske Grond and Maritza Beekman, revalidatie artsen, in Blantyre.
okt / nov Urologische / Orthopedische toer ziekenhuizen in Noord Malawi.
jan - dec Aanvullen (anesthesie) apparatuur operatieafdeling Kalemba Hospital.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: