Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2014

Financieel overzicht 2014
Saldo per 01-01-2014     37.704    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2014            
             
INKOMSTEN            
donaties 32.356        
vergoedingen 4.833        
rente 52        
Totaal In:     37.241    
             
UITGAVEN            
med. materialen, instrumentarium, apparatuur 5.387        
kantoor- / workshop benodigdheden 895        
training / education 997        
bouwkosten Kalemba Hosp. 33.448        
transportkosten in Malawi 6.832        
internationaal transport 8.240        
food accommodation 2.223        
vergoedingen 560        
diverse onkosten 1.704        
Bank kosten 258        
Totaal uit:         60.542
             
BALANS PER 01-01-2015            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 7.581        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 6.558        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 264        
             
Saldo per  01-01-2015         14.403
             
     
 
      74.945 74.945
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: