Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2013

Financieel overzicht 2013
Saldo per 01-01-2013     323    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2013            
             
INKOMSTEN            
Donaties 52.436        
Rente 13        
Totaal In:     52.449    
             
UITGAVEN            
Med. materialen, instrumentarium, apparatuur 6.601        
Transportkosten in Malawi 3627        
Logies/behuizing 945        
Kantoor- /workshop benodigdheden 341        
Bouwkosten 2.500        
Diverse onkosten 846        
Bank kosten 208        
Totaal uit:         15.068
             
BALANS PER 01-01-2014            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 7.176        
Rabo BedrijfsSpaarrekening 30.505        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 23        
             
Saldo per  01-01-2014         37.704
             
     
 
      52.772 52.772
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: