Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2012

Financieel overzicht 2012
BALANS OP 01-01-2012     1.113    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2012            
             
INKOMSTEN            
Donaties 6.550        
Rente 6        
Totaal In:     6.556    
             
UITGAVEN            
Med. materialen, instrumentarium, apparatuur 2.103        
Transportkosten in Malawi 1.680        
Logies/behuizing 2.879        
Kantoor- /workshop benodigdheden 157        
Diverse onkosten 313        
Bank kosten 403        
Totaal uit:         7.346
             
BALANS OP 01-01-2013            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 10        
Rabo BedrijfsTeleRekening 158        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 150        
First Merchant Bank LTD Blantyre Tools&Skills Account 5        
             
Saldo op  01-01-2013         323
             
     
 
      7.669 7.669
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: