Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2011

Financieel overzicht 2011
BALANS OP 01-01-2011     14.027    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2011            
             
INKOMSTEN            
Donaties 22.440        
Rente 52        
Totaal In:     22.492    
             
UITGAVEN            
Med. materialen, instrumentarium, apparatuur 2.732        
Transportkosten in Malawi 6.278        
International travel 5.212        
Logies/behuizing 9.122        
Vergoedingen lokale medewerkers 2.650        
Vergoedingen expatriates 1778        
Assessment T&S project 800        
Kosten Rotating Surgeons 1.710        
Kosten accountant 1.190        
Uitgaven "Journaal van een missie" 1.979        
Kantoor- /workshop benodigdheden 1.049        
Diverse onkosten 503        
Bank kosten 403        
Totaal uit:         35.406
             
BALANS OP 01-01-2012            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 376        
Rabo BedrijfsTeleRekening 52        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 559        
First Merchant Bank LTD Blantyre Tools&Skills Account 126        
             
Saldo op  01-01-2012         1.113
             
     
 
      36.519 36.519
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: