Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2010

Financieel overzicht 2010
BALANS OP 01-01-2010     43.582    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2010            
             
INKOMSTENn            
Donaties 17.952        
Rente 99        
Totaal In:     18.051    
             
UITGAVEN            
Med. materialen, instrumentarium, apparatuur 2.593        
Transportkosten in Malawi 7.285        
International travel 7.432        
Logies/behuizing 9.845        
Vergoedingen lokale medewerkers 6.389        
Vergoedingen expatriates 1.979        
Kosten Rotating Surgeons 1.979        
Workshop materialen 1.257        
Diverse onkosten 735        
Bank kosten RABO 384        
Totaal uit:         47.607
             
BALANS OP 01-01-2010            
Kas 0        
Rabo VerenigingsPakket 4.529        
Rabo BedrijfsTeleRekening 1.000,00        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 2.011        
First Merchant Bank LTD Blantyre Tools&Skills Account 1.440        
First Merchant Bank LTD Blantyre Euro Account 5.047        
             
Totaal op  01-01-2010         14.027
             
     
 
      61.633 61.634
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: