Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2009

Financieel overzicht 2009
BALANS OP 01-01-2009     4.847,37    
             
WINST- EN VERLIESREKENING 2009            
             
INKOMSTENn            
Donaties 74.472,24        
SIMAVI / CHAM 28.000,00        
Rente 523,64        
Totaal In:     102.995,88    
             
UITGAVEN            
Med. materialen, instrumentarium, apparatuur 3.865,23        
Transportkosten in Malawi 4.297,00        
International travel 10.046,00        
Logies/behuizing 15.758,67        
Vergoedingen lokale medewerkers 9.962,00        
Vergoedingen expatriates 1569,00        
Kosten Rotating Surgeons 9.626,33        
Study financing Medical Student 2009 5.333,00        
Diverse onkosten (kantoorbenodigdh, website, etc) 3.428,68        
Bank kosten RABO 375,28        
Totaal uit:         64.261,19
             
BALANS OP 01-01-2010            
Rabo VerenigingsPakket 3.011,28        
Rabo BedrijfsTeleRekening 4.000,00        
First Merchant Bank LTD Blantyre Malawi.kom Account 29.463,40        
First Merchant Bank LTD Blantyre Tools&Skills Account 2.085,00        
First Merchant Bank LTD Blantyre Euro Account 5.022,10        
             
Totaal op  01-01-2010         43.581,78
             
     
 
      107.843,25 107.843,25
             

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: