Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2008


 
BALANS PER 01-01-2008  
 
62.358.--
WINST- EN VERLIESREKENING 2008
 
   
INKOMSTEN
Donaties
17.886,32
Rente
311,90
+
totaal in
18.198,22
 
UITGAVEN
med. materialen, instrumentarium, apparatuur
14.250,61
vervoer goederen
2.509,81
vervoer personen (airtickets)
12.354,02
transportkosten in Malawi
3.969,42
logies / behuizing
10.034,39
vergoedingen lokale medewerkers
10.681,58
vergoedingen expatriates
3.762,57
kosten Rotating Surgeon
11.366,67
sponsoring medische boeken voor Malawi
3850,00
diverse onkosten (kantoorbenodigdheden etc.)
2.388,09
bankkosten
541,51
+
totaal uit
75.708,67
 
BALANS PER 01-01-2009
Kas
0,00
EUR Rabo VerenigingsPakket
716,30
EUR Rabo BedrijfsTeleRekening
3.119,30
First Merchant Bank LTD Blantyre
1.011,77
+
 
SALDO per 01-01-2009
4.847,37
 
________
_________
________
 
80.556,22
80.556,22

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: