Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008

Inleiding.
Malawi.kom is op verschillende fronten actief geweest.
Het is gelukt om de chirurgen plaats in het opleidings ziekenhuis Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) in Blantyre, zuid Malawi het hele jaar door op te vullen met een chirurg uit Nederland ('Rotating Surgeon'). Voor 2009 heeft Malawi.kom voldoende chirurgen bereid gevonden om kortere of langere tijd mee te draaien in QECH.
Ook in 2008 zijn er veel medische materialen getransporteerd. Het gaat daarbij om basale middelen waar echt behoefte aan is, die met instructies over het gebruik en onderhoud naar de plaats van bestemming worden gebracht. Speciale vermelding verdient in dit verband het door de Nederlandse chirurg Willem Nugteren ontwikkelt SOBER dermatoom, een heel handig en vooral goedkoop alternatief voor de moeilijk te hanteren en dure gangbare huidtransplantatiemessen, dat in het kader van de workshop skingrafting op ruime schaal is gedistribueerd.
De uitgave van goedkope medische handboeken specifiek gericht op de praktijk in Malawi (Surgical Handbook, Burns Manual, Clinical Book, Clinical Cases) is door Malawi.kom mede mogelijk gemaakt. De meeste energie aan mensen en middelen in 2008 is gegaan naar het Tools & Skills Project.

Tools & Skills
Het project heeft zichzelf in het eerste jaar van zijn bestaan dubbel en dwars bewezen. Er wordt zowel door ons, als door alle stafleden van de 17 ziekenhuizen die we in de 'Southern Region' van Malawi bezoeken, reikhalzend naar de volgende workshop(s) in 2009 uitgekeken.
Drie workshops
De formule voor de workshops is gedurende het afgelopen jaar onveranderd gebleven: volgens een van te voren rondgemailde schedule bezocht het team van Tools & Skills 13 ziekenhuizen voor een een daagse workshop. De onderwerpen behoren alle tot de essential and emergency surgical skills *):
Februari: 'Bone Pinning' :
Doel: het voorkomen van kromme of tekorte botgenezing.
Het plaatsen van Steinman pennen dwars door het bot onder de breuk, maakt het mogelijk om adequaat en pijnloos langdurig tractie uit te oefenen. Daarmee kan een genezing in goede stand en voldoende lengte verkregen worden. (143 certificaten uitgedeeld).
Mei / Juni: 'Sutures and Suturing':
Doel: voorkomen van wondcomplicaties/ infectie etc.
Wondhechtingen worden dagelijks toegepast. De kennis omtrent hechtmaterialen en de juiste technieken is nooit of echt onvoldoende onderwezen geweest. (207 certif.)
November: 'Skin Grafting':

Doel: voorkomen van afzichtelijke of contraherende littekens.
Huidtransplantatie is frequent geindiceerd. Het is een technisch eenvoudige techniek, welke prima in de districtsziekenhuizen kan geschieden. Vanwege tekort aan instrumentarium en ervaring gebeurt dit meestal niet. Soms vindt doorverwijzing plaats. (262 certificaten).

Aan het basisprincipe van het project is niet getornd: "....niet alleen skills onderwijzen, maar ook zorgen voor de noodzakelijke tools!" Het is ons, dankzij onze sponsors en donoren, telkenmale gelukt om in het noodzakelijk instrumentarium te voorzien.

Er was een grote belangstelling: per ziekenhuis hadden we tussen de 8 en 32 cursisten. De ziekenhuizen die dicht bijelkaar liggen combineerden de workshop, zodoende hebben we toch alle staven in de Southern Region kunnen bereiken.
In totaal zijn er 612 certificaten uitgereikt.

Malawianen geven het onderwijs!
Een van de uitgangspunten van het project is om dit soort 'postgraduate training on the job' door de lokale gezondheidsautoriteit en Malawiaanse gezondheidswerkers zelfstandig te laten uitvoeren. Het theoretisch en practisch onderwijs tijdens de workshops wordt nu al vrijwel uitsluitend door stafmedewekers van het QECH- Ziekenhuis in Blantyre voorbereid en verzorgd.

Certificering.
Door het volgen van deze workshops worden door de stafmedewerkers van de betreffende ziekenhuizen 'CME punten' vergaard welke noodzakelijk zijn voor hun herregistratie bij de Medical Council. Dit is een recente ontwikkeling in Malawi die in Nederland al een aantal jaren bestaat.
(*) WHO 2006: GIEESC: Global Initiative for Essential and Emergency Surgical Care.

Kennemer Gasthuis Team.
Het Kennemer Gasthuis te Haarlem heeft zich, tot onze grote vreugde en dankbaarheid, voor drie jaar aan het project verbonden. Het levert mankracht, kennis en materialen. Een uitgebreid aantal activiteiten op verpleegkundig, paramedisch en technisch gebied is door hen ondernomen, zowel in het district als ook in het centrale ziekenhuis QECH. Het zwaartepunt ligt op de onderwijsaspecten, maar met veel voldoening zien we dat vele OK's weer volop kunnen draaien nu ze weer licht en functionerende apparatuur hebben.

Plannen voor het jaar 2009
Het Tools & Skills project is inmiddels een CHAM project (Christian Health Association Malawi) geworden. Daar zijn wij blij mee, want dat geeft ons project de verankering binnen de nationale gezondheidsstruktuur die het nodig heeft en zeker ook verdient.
Er staan drie workshops voor dit jaar op het programma:
'Verband en gipscursus',
'Basic Life Support & Brandwondenopvang' en
'Anesthesie technieken'.
Als er genoeg fondsen ter beschikking komen willen we ook dit jaar een begin maken met uitbreiding van het project naar de rest van het land, de 'Middle- & Northern Region'.
Er zijn inmiddels drie Malawianen als coordinator aan het Project verbonden. Hun bijdrage is nu al essentieel voor de uitvoering van het project. Het is de opzet om hen op korte termijn de verantwoording voor de gehele organisatie te geven.

Financien.
Dit jaar hebben we nog net alles kunnen doen met behulp van de fondsen van onze sponsoren en donateurs. ECHTER .. de kas is nu vrijwel leeg!
Gelukkig is er ook goed nieuws. Onlangs kregen we bericht dat Simavi het Tools & Skills Project voor minimaal twee jaar wil gaan steunen middels een verdubbelings module van door ons zelf verzamelde fondsen. Bij deze doen wij dan ook een oproep aan alle sponsoren om ons in 2009 weer financieel te steunen zodat het via die verdubbelings procedure mogelijk wordt onze plannen te verwezenlijken. Zonder geld geen project! Voor de goede orde en wellicht ten overvloede volgen hieronder onze bank- en belastinggegevens.
Namens het bestuur en vrijwilligers hier in Nederland, namens al onze medewerkers en coordinatoren in Malawi, en vooral namens de stafleden van de 'up-country' ziekenhuizen en hun patienten, veel dank.

Malawianen geven het onderwijs

Bestuur        
Dr. J.J. Petit  voorzitter   Kamer van Koophandel  nr. 371224398
Dr. A.C.H. Boissevain penningmeester   Vestigingsadres Zuiddijk 13
M. van Duijn secretaris     1483 MA De Rijp
H. Derksen lid   Telefoon 075 6413380
P. van Raamsdonk lid     06 20030823
      Bankrekening 120189399, IJmuiden
      Belastingsdienst  
      Fiscaalnr. NL 8155.99.146
      ANBI nr. 51282
      Aangesloten bij Stichting Goede Doelen
         

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: