Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Voortgang 2008


Voortgang activiteiten 2008 :
Rotating Surgeon gestart.
Vanaf januari 2008 wordt een van de vakante chirurgenplaatsen in het grote opleidingsziekenhuis Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) in Blantyre bezet door een Nederlandse chirurg vrijwilliger waarvoor Malawi.kom een aantal chirurgen bereid heeft gevonden:
Dr F. Zoetmulder januari-maart 2008,
Dr. T. Schiphorst april-mei 2008,
Zoetmulder / Schiphorst juli-augustus 2008,
Dr. F. Sjardin september 2008,
Dr J. Tinnemans oktober-december 2008.
Er is gezorgd voor passende behuizing, voor een transportmiddel en voor een kleine dagvergoeding. Malawi.kom financiert bovendien de noodzakelijke extra Operatie Kamer met bijbehorend personeel in het QECH.

Tools & Skills.
De eerste serie workshops over bonepinning uitgevoerd door dr. Charles Boissevain c.s. onder wie twee Malawiaanse collega's was een groot succes. Aan de staf van de 17 District en Mission Hospitals in zuid Malawi is instrumentarium (tools) voor de conservatieve behandeling van veel voorkomende fracturen verstrekt en is in de vorm van 12 workshops geleerd hoe ermee om te gaan. Kritische evaluatie na afloop leerde dat de meeste deelnemers deze basale technieken tevoren zelden of nooit hadden toegepast, dat zij vast van plan waren om dat in de toekomst wel te doen en dat zij deze workshop heel nuttig vonden.
Bij de workshop was ook het driehoofdige team van het Kennemer Gasthuis betrokken, Mireille Spits, Pieter van Raamsdonk en Rob Jonker met expertise in verpleegkundige zaken, logistiek, voorraadbeheer en techniek. Op basis van hun ervaringen is een plan opgesteld en inmiddels geaccordeerd voor vergaande ondersteuning door het Kennemer Gasthuis (KG) van de workshops die volgen.
De tweede serie workshops over Sutures & Suturing vindt plaats in juni 2008. Naast dr. Charles Boissevain, chirurg, Malawi.kom en Pieter van Raamsdonk (logistiek en bestuurslid Malawi.kom) worden hiervoor vanuit het KG ingezet Mireille Spits (verpleegkundige, OK assistent), Joris Ruhe (gipsverbandmeester, nursepractitioner) en Wim van der Haas (technicus). Als vervolg op de workshop Bonepinning eerder dit jaar gaan zij in de betrokken ziekenhuizen verpleegkundige "nazorg" leveren (klinische lessen). Daarnaast staan er lessen gepland op de Nursing School in Blantyre. Gezocht wordt naar mogelijkheden om ter plaatse Braunse sledes te maken. Wim de Haas gaat in overleg met PAM (Centrale Technische Dienst in Malawi) in verschillende ziekenhuizen OK lampen ophangen, OK tafels repareren en proberen samen met een Malawiaanse technicus een structureel onderhoudsprogramma op te zetten.
De planning voor de volgende workshops is als volgt aangepast:
• November 2008: Burns / Skingrafting
Participanten: dr. Boissevain, Chirurg brandwonden, Verpleegkundige brandwonden, Assistent Burns Unit QECH, KG team
• Januari/Februari 2009: basic life support
Participanten: dr. Boissevain, Anaesthesist, IC verpleegkundig assistent in opleiding anaesthesie vanuit QECH, Medisch electronisch technicus, KG team.

Goederentransport / -donaties:
Piloten zonder grenzen heeft toegezegd om nog in mei '08 zorg te dragen voor het transport naar Malawi van oud instrumentarium dat door het Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam ter beschikking is gesteld. De organisatie heeft zich bereid verklaard om Malawi.kom ook in de toekomst te helpen. Gezien de hoge transportkosten en problemen in Malawi met het vinden van een goede bestemming had Malawi.kom al eerder besloten alleen strikt noodzakelijke en goede spullen te transporteren als de bestemming daarvan al duidelijk is. Recent heeft Hans Derksen in het Rode Kruis Ziekenhuis de volgende apparatuur kunnen krijgen die daaraan voldoet:
- fraaie OK lamp,
- mobiel rontgenapparaat,
- echo(cardio)apparaat.
Voor de financiering van het instrumentarium voor huidtransplantaties (workshop burns / skingrafting), bonepinning, en suturing is sponsoring gevonden (YCF). "Onze" grote supporter L. M. heeft weer ruim 4000 euro kunnen ophalen en geschonken. Bij voorkeur te besteden aan een concreet apparaat voor Hospital St. Lukes, Malosa. De keuze was gevallen op een mechanische OK tafel zoals die gefabriceerd worden bij medic. Aangezien de wachttijd daarvoor minimaal 2 jaar blijkt te zijn gaan we in St Lukes op zoek naar een goed alternatief.

Fondsenwerving 2008 - 2009:
Het blijkt erg lastig te zijn om continue inkomsten te genereren. We hebben gelukkig een groep trouwe supporters die Malawi.kom blijven ondersteunen.
Voorstellen: Mogelijkheid van een bijdrage per medewerker van sympathiserende ziekenhuisinstellingen (KG, RKZ) Organiseren van nieuwe actieweek.
Uitbreiding naar Lukas/Andreas ziekenhuis, Amsterdam?
Malawi heeft grote behoefte aan urologische expertise!
Navragen.
RKZ : workshop 3 (burns / skingrafting) financieren????

Website Malawi.kom:
Host overzetten naar Jean-Paul. JP laat weten wat hij hiervoor nog nodig heeft.

Clinical Officer Project:
Het Clinical Officers Project (on the job training van Clinical Officers in surgery) staat los van Malawi.kom, dat het CO Project ondersteunt in de vorm van bepaalde apparatuur en speciale kosten zoals die om PA onderzoek mogelijk te maken.
Dr. Jan Petit vertrekt begin augustus 2008 tbv het CO Project weer naar Noord Malawi voor het vervolg. In principe is voorzien in uitbreiding naar de ziekenhuizen in midden Malawi ( rondom Lilongwe) vanaf 2009. Het is echter nog steeds niet gelukt om bij het Ministry Of Health (MOH) een officiele erkenning van deze chirurgische training in de vorm van een diploma of getuigschrift ten behoeve van carriereperspectieven en promotiemogelijkheden rond te krijgen.
De vraag is of in 2009 Clinical Officers die voor hun ziekenhuiswerk een hongerloontje ontvangen nog bereid zullen zijn zich op te geven voor deze training, waar ze veel voor moeten doen, als er geen honorering in de vorm van een beter carriereperspectief of een promotie aan vast zit. Het is aantrekkelijker om een bachelor degree course te gaan volgen, of een veel beter betaalde job bij een van de vele vanuit het buitenland georganiseerde grote projecten (AIDS, Malaria, etc) te zoeken, waarmee getalenteerde en gemotiveerde Clinical Officers die de backbone van de gezondheidszorg vormen, voor de kliniek verloren gaan.

Mei 2008
Hans Derksen
Jan Petit


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: