Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Financiele verantwoording 2007

WINST- EN VERLIESREKENING 2007
INKOMSTEN:

Donaties / acties
Rente Rabo Bedrijfsrekening
Teruggave bankkosten


75983
42
90
----------
€ 76115
 
UITGAVEN:

Instrumentarium / apparatuur
Medische materialen
Vervoer goederen (+ customs)
Vliegtickets
Transportkosten (Malawi)
Logies / behuizing (Malawi)
Beamer / Printer / kantoorartikelen
Software / Web
Allowances lokale medewerkers
Steun PA onderzoek
Notaris
Kamer van Koophandel
Bankkosten


2768
313
615
4926
2369
811
1253
535
1025
64
186
33
202
----------
€ 15100
 
BALANS PER 01-01-2008:

Kas
Rabo rekening Courant
Rabo Bedrijfs Tele Rekening
First Merchant Bank Ltd Blantyre

Saldo per 1-1-2008


0
51.641
10.042
675
----------
€ 62.358

(148,341.25 M. Kwacha)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: