Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Jaarverslag 2007

Activiteiten:

* Ontwikkeling Rotating Surgeon plan ter vervanging van de vertrekkende drie Nederlandse chirurgen in Queen Elizabeth Central Hospital Blantyre door Nederlandse chirurgen vrijwilligers. Organiseren huisvesting en vervoer.
* Ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het Tools&Skills project:
• Inventarisatie en evaluatie (survey) van de 17 District en Mission Hospitals in Zuid Malawi
• Overleg met CHAM (Christian Health Association of Malawi), Zonal Health Officers en PAM (Physical Assets Management)
• Aantrekken en voorbereiden van twee Malawiaanse medewerkers (arts + specialist in opleiding)
• Aanschaf van de Tools voor de voor februari 2008 geplande workshop bone pinning.
* Start en vormgeving samenwerking Kennemer Gasthuis in Tools&Skills project.
* Verzamelen, verzending + distributie hulpgoederen (o.a. OK kleding /instrumentarium)
* Ontwikkeling en in gebruikname van geheel vernieuwde website
* Sponsor / wervingsactiviteiten
* CO-project. De trainingsrondes in Zuid Malawi zijn begin 2007 afgesloten. Er volgt nog een programma van minder frekwent plaatsvindende follow-up bezoeken in de betreffende ziekenhuizen. In april 2007 is de Clinical Officer training gestart in Noord Malawi voor een periode van 2 jaar. Malawi.kom heeft ondersteund in de vorm van apparatuur (diathermiemachines, huidtransplantatiemessen) en vergoeding van bepaalde kosten (Boeken: Burns Manual / Common Surgical Problems in Malawi, PA onderzoeken en vliegvervoer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: