Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Verslagen

Verantwoording: Stichting Malawi.Kom

 

Bestuur

Dr. J.J. Petit
voorzitter
M. van Duijn
secretaris
H. Derksen
penningmeester
Dr. G.J. Montagne
lid
P. v. Raamsdonk
lid

 

Verantwoording

Naam:
Stichting Malawi.kom
Kamer van Koophandel:
37124398
Vestigingsadres:
Zuiddijk 38, 1483 MA De Rijp
Telefoon:
0756413380 / 0620030823
E-mail:
janpetit @ malawikom .org
Bankrekeningnummer:
NL14RABO0120189399
ANBI nummer:
51282

 


Doel

1. De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en specifiek Malawi waar een mensonterende situatie van ziektes als gevolg van gebrek aan medische hulpmiddelen, apparatuur en gekwalificeerde gezondheidszorg bestaat.

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van geld, goederen, apparatuur en het werven van menskracht.

Voorgeschiedenis

Toen Jan Petit eind 2005 als chirurg meewerkte aan het Clinical Officer Trainings Project in zuid Malawi ontbraken zowel in het Centrale Opleidings Ziekenhuis Queen Elizabeth Central Hospital te Blantyre, van waaruit het project wordt gerund, als in de participerende perifere Mission en District Hospitals regelmatig voor het werk en de opleiding/training essentiele basismiddelen als handschoenen, verbandmateriaal, ontsmettingsmiddelen en basaal instrumentarium. Operatiestops waren aan de orde van de dag. Adekwate verzorging van bijvoorbeeld de vele brandwondpatiënten was onmogelijk.

Het plan ontstond om daar waar een relatieve overvloed aan die middelen bestaat, deze mèt de daarvoor benodigde gelden op ruime schaal bij elkaar te sprokkelen en naar de plaatsen van echte, schrijnende behoefte te (laten) brengen. Ten dienste hiervan werd op 23 maart 2006 een stichting, Malawi.kom, in het leven geroepen.

Malawi kampt met gebrek en met schulden. Maar de gezondheidszorg is in opbouw. Goed lopende projecten komen van de grond (AIDS). De locale artsenopleiding produceert meer en meer artsen die allemaal verplicht worden een aantal jaren in Malawi te praktiseren,specialistenopleidingen beginnen Malawiaanse specialisten af te leveren. Het idee is gerechtvaardigd dat het om tijdelijke ondersteuning zal gaan en dat de situatie zich zal verbeteren.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: