Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Projecten

1. Tools & Skills

Uitgebreide inventarisatie in de ziekenhuizen van heel Malawi bracht op chirurgisch gebied een aantal grote problemen aan het licht. Die worden onder andere gevonden bij de opvang van ongeval slachtoffers, botbreuken, de behandeling van brandwonden, de toepassing van adequate verdoving bij operaties en op urologisch gebied SP - blaaskatheterisatie.
Behalve het ontbreken van basale apparatuur en instrumentarium, TOOLS, is er een gebrek aan ervaring in het werken met die instrumenten en in het uitvoeren van de juiste operatieve behandeling: SKILLS.
In het TOOLS & SKILLS PROJECT wordt per onderwerp ontbrekend instrumentarium / apparatuur geleverd met instructies ten aanzien van onderhoud, reparatie en aanschaf en wordt toepassing / behandeling onderwezen en getraind. Sinds 2008 bezoekt het Tools & Skills team van Malawi.kom, waar Malawiaanse artsen deel van uitmaken de district en missie ziekenhuizen in zuid, midden en noord Malawi volgens een tevoren afgesproken schema voor eendaagse workshops over de volgende onderwerpen: wondbehandeling en wondhechttechnieken (sutures and suturing), behandeling van botbreuken (Plaster of Paris, bonepinning), Basic Trauma Life Support, brandwonden en huidtransplantaties (burns and skingrafting), chirurgie onder plaatselijke verdoving (Local Anesthesia, en SP-blaascatheterisatie).
Voor het geven van de presentaties en de trainingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal werkzame, Malawiaanse artsen en Clinical Officers.
De belangstelling is tot op heden overweldigend. Per ziekenhuis zijn er tussen de 8 en 60 cursisten! In 2009 heeft het Ministry of Health bij schrijven van de Directeur Clinical Services Dr. Dzowela alle ziekenhuizen gemaand om hun volle medewerking aan het TOOLS & SKILLS PROJECT te verlenen.
TOOLS & SKILLS
is ondergebracht bij een Malawiaanse organisatie, de Christian Health Association of Malawi (CHAM), wat het project de verankering binnen de nationale gezondheidszorg structuur geeft die nodig is.

 

2. Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) Support Program

QECH (Queens) in Blantyre is het grootste van de 4 Central Hospitals. Vanaf de start heeft MALAWI.KOM zich ten doel gesteld de chirurgische afdeling van dit opleidingsziekenhuis te ondersteunen.
Materiaal en apparatuur.
In de afgelopen jaren heeft MALAWI.KOM Queens voorzien van o.a. 2 sets operatielampen, een aantal diathermie toestellen, elektrische handdermatomen, een diversiteit aan chirurgisch instrumentarium en grote hoeveelheden medische goederen als urineweg katheters, steriele handschoenen en verbandmaterialen. Ondersteuning nieuwe chirurgische opleiding van Clinical Officers
In 2014 is vanuit Queens de COST-Africa opleiding van start gegaan, een Bachelor degree training van Clinical Officers in Surgery. Ondersteuning wordt gegeven door supervisie, training en coaching van de kandidaat Clinical Officers tijdens de bezoeken aan de district en missie ziekenhuizen.

 

3. Project Kalemba Hospital Bangula

In het diepe zuiden van Malawi, het gebied van de lower Shire, bij het plaatsje Bangula, ligt het Kalemba Community Hospital dat wordt gerund door de Sisters of our Lady, voortgekomen uit de van origine Nederlandse zusters van Amersfoort. Een groot achterland, de armste streek van Malawi, waar de grootste medische problemen worden veroorzaakt door ondervoeding en infectieziekten (AIDS), is voor de basale gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis, een ziekenhuis dat door het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen en gekwalificeerde gezondheidswerkers op geen enkele wijze kon voldoen aan zijn taken als Community Hospital.

MALAWI.KOM heeft zich het lot van Kalemba Hospital aangetrokken en is een traject gestart om er via constructie met inrichting van ontbrekende voorzieningen en de werving en opleiding van gezondheidswerkers een volwaardig ziekenhuis van te maken. Dat is niet alleen een kwestie van lange adem, maar vooral ook van veel geld, reden waarom de Stichting een beroep doet op iedereen die begaan is met het lot van de mensen in deze uithoek van Malawi.
Bijdrages zijn heel welkom op RABO IJMOND: NL14RABO0120189399.
Afgelopen jaar is de bouw van een nieuw behandelcentrum / operatie afdeling voltooid tegelijk met een voor de veiligheid noodzakelijke omheining. De constructie van een chirurgische verpleegafdeling wacht op voldoende financiering. Intussen krijgt opleiding en bijscholing van de medewerkers de nodige aandacht en is gestart met het werven van gespecialiseerde (anesthetic) Clinical Officers.

 

4. Urologie

Er zijn veel mensen met urologische problemen in Malawi. De belangrijkste ziekten zijn o.a. goedaardige prostaatvergroting, plasbuisvernauwing, urinefistels bij vrouwen, aangeboren afwijkingen urinewegen bij kinderen, kwaadaardige tumoren blaas en prostaat. Veel van deze patienten presenteren zich met vergevorderde ziektestadia dan wel ernstige complicaties. In de vele disrictziekenhuizen, privaat en overheid, wordt urologische zorg geleverd door clinical officers en inmiddels ook wel algemeen artsen. Hun urologische expertise is zeer beperkt en daarom eindigt menig patient met een meestal blijvende urinecatheter en of palliatieve maatregelen. In enkele grotere districtcentra zijn chirurgen aanwezig die zich af en toe wagen aan een prostaatoperatie of grotere blaaschirurgie. Vrouwen met urinefistels worden in een enkel centrum en ook wel in kader van bezoekende flying docters “camps” behandeld. Veel urologische patienten worden verwezen naar een van de vier central hospitals. Hier is de capaciteit beperkt door de toevloed van vele andere patienten. Ook zijn de diagnostische mogelijkheden zeer beperkt, endoscopisch insrumentarium gebrekkig. Op centraal niveau zijn nu minimaal een chirurg met urologische belangstelling (QECH, Mzuzu) of een opgeleid uroloog (Zomba, Lilongwe) aanwezig. Ook centraal is urologisch endoscopisch instrumentarium zeer gebrekkig. Er is al met al een enorme behoefte aan scholing/opleiding op centraal en district niveau. Zeer verheugend is dat in Kamuzu Central Hospital de COSECSA erkende urologische opleiding is gestart (!) olv de enthousiaste malawiaanse uroloog, Charles Mbedi. Charles kan werken in een vrij nieuwe en enthousiaste chirurgische omgeving met redelijk goed urologisch instrumentarium.

De afgelopen jaren werd tweejaarlijks een urologische missie met klinische consultatie en workshops georganiseerd zowel in de centrale ziekenhuizen als in verschillende district ziekenhuizen verspreid over Malawi. Op verzoek van de afdeling chirurgie van het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre was Malawi.kom uroloog GJ Montagne in de jaren 2014-1015 twee perioden van elk 3 mnd aldaar werkzaam. Hierbij ging het om verbeteren van de urologische zorg in dit grote opleidingsziekenhuis en om urologische opleiding van chirurgisch assistenten en clinical officers. De Amerikaanse organisatie Physicians for Peace ondersteunde mede dit project. In het streven naar upgrading van de perifere urologische zorg werd tevens gevraagd om begin 2015 de praktische urologische training van clinical officers in 6 district ziekenhuizen te verzorgen (COST Africa Bsc. opleiding). Hierbij stond de training in BPH management centraal. Als vervolg hierop werd in nov 2015 en mrt 2016 een BPH klinische workshop in het ver noordelijk gelegen Chitipa  District Hospital verzorgd. Tenslotte werd in 2015 in Nkhoma Hospital, Central Region een urologische workshop opgezet met behandeling van veel lokale en uit Lilongwe afkomstige patiënten. Dit veelbelovende initiatief heeft sindsdien vervolg gekregen met 2-3 jaarlijkse bezoeken van urologen Gert Jan Montagne en Willem Meinhardt, ook een oud Malawi ganger. Na een 3 weeks bezoek aan Malawi in feb 2020 met 1 week Nkhoma klinische workshop gevolgd door 2 weken KCH Lilongwe bij opleider Charles Mbedi viel het urologisch werk stil door de covid pandemie. Bij dit laatste bezoek kon een uitgebreide hoeveelheid endoscopsch instrumentarium worden overhandigd aan de beide instituten. In Lilongwe KCH arriveerde ook een door malawikom gesponsord echo apparaat geschikt voor echogeleide prostaatbiopsie. Dit wordt dan ook het thema van de eerstvolgende urologiereis: cursus echo nieren/blaas/prostaat en echogeleide prostaatbiopsie.

Het urologisch werk van Malawikom wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van onder andere Stichting Medic, Stöpler en bk-ultrasound

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: