Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Het land Malawi Malawi
Organisation Malawi Weblog
      

Meer over Malawi

Om met het land zelf te beginnen: het is het armste, mooiste en vriendelijkste land van Afrika. Klein en dichtbevolkt, als Nederland. En ook hier, tot in de verste uithoeken van het land fietst iedereen. Daarna houdt de vergelijking snel op.
Malawi is echt het binnenland van Afrika waar Livingstone in de 19e eeuw zijn beroemde ontdekkingsreizen deed. Het is drie keer zo groot als Nederland, in het oosten en zuiden begrensd door Mozambique, in het westen door Zambia en ten noorden door Tanzania.
Van het land wordt 30% ingenomen door het paradijselijke Lake Malawi, 500 km lang, onderdeel van de Great African Rift Zone, een langgerekte breuklijn die zich vanaf het Midden Oosten via Ethiopië in het noorden tot Zimbabwe (het voormalige Rhodesië ) in het zuiden uitstrekt. Grote delen van het land liggen relatief hoog boven zeeniveau - Blantyre, vaak onze standplaats, ligt bijvoorbeeld op 900 meter - waardoor het klimaat doorgaans aangenaam is. In het diepe zuiden waar de Shire River uiteindelijk in de Zambesi uitmondt is het laag, moerassig en bloedheet. Daar bevinden zich verschillende ziekenhuizen (Bangula, Muona en Nsanje) die wij in het kader van onze projecten bezoeken.

kaart van Malawi

 

Het land heeft 17 miljoen inwoners, van wie 45% kinderen onder de leeftijd van 15 jaar, en is daarmee één van de dichtstbevolkte en armste landen van Afrika.
Malawi moet het voornamelijk van de landbouw hebben. Maïs is het hoofdvoedsel, naast aardnoten, cassave, aardappelen, rijst , bananen en vis. Exportproducten zijn thee, tabak, koffie, suiker, aardnoten en macademia noten.


Lake Malawi


De Malawianen vormen een vriendelijk, niet agressief volk. Je kunt je als blanke buitenlander overdag gemakkelijk en veilig door stad en land bewegen. De voertaal is Engels en Chichewa. De belangrijkste religies zijn het Christendom (83%) en de Islam (13%). Openbaar vervoer gebeurt voornamelijk met zogenaamde minibusjes, heel goedkoop, die als een zwerm insecten het straatbeeld beheersen. Gebouwd voor 12, vaak volgepropt met meer dan 20 personen. Deze onberekenbare vehikels, soms echte rijdende wrakken zonder lichten, zijn er de oorzaak van dat Malawi het relatief hoogste aantal verkeersslachtoffers (RTA’s = Road Traffic Accidents) ter wereld heeft. De hoofdwegen door Malawi, asfalt met weinig gaten, zijn van goede kwaliteit.

De gezondheidszorg echter laat zeer te wensen over. Er is een groot tekort aan gekwalificeerde artsen en er zijn te weinig verpleegkundigen. Het “artsen werk” wordt op de meeste plaatsen door zogenaamde Clinical Officers uitgevoerd. De omstandigheden in de ruim dertig district en missie ziekenhuizen en de vier grotere verwijsziekenhuizen (Central Hospitals) die behalve manpower problemen allen kampen met tekorten aan basale middelen en apparatuur zijn abominabel.
De situatie lijkt door de onbeschrijfelijke armoede en de verstrekkende gevolgen van de AIDS epidemie uitzichtloos. Toch zijn er lichtpunten. De gezondheidszorg is in opbouw. Goed lopende projecten (Malaria, AIDS) komen van de grond. De plaatselijke artsenopleiding produceert steeds meer artsen die verplicht worden om een aantal jaren in Malawi te praktiseren, specialistenopleidingen, bijvoorbeeld in de chirurgie, beginnen Malawiaanse specialisten af te leveren. Maar nog steeds is het zo dat in heel Malawi met zijn 4 grotere verwijs ziekenhuizen (Central Hospitals) en vele district en missie ziekenhuizen waar overal operaties plaatsvinden bijvoorbeeld niet meer dan 2 (twee!) anesthesie specialisten (buitenlanders) werkzaam zijn.

Enkele actuele cijfers

  • 1 arts op 50.000 inwoners
  • 1 verpleegkundige voor 80 patienten
  • Kindersterfte 80 bij 1000 levend geborenen
  • 20% van de kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar
  • aantal Malawianen met AIDS / HIV:  11% van de bevolking

 

DE CIJFERS SPREKEN VOOR ZICH. HULP IS DRINGEND GEWENST.
RABOBANK IJMOND
NL14RABO0120189399 tnv MALAWI.KOM
Heel veel dank.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: