Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

 Welkom op de website van de stichting MALAWI.KOM!

Wat wil en wat doet de

STICHTING  MALAWI . KOM

DOEL
MALAWI.KOM heeft als doel het ondersteunen van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, specifiek in Malawi waar als gevolg van gebrek aan gekwalificeerde gezondheidszorg , medische hulpmiddelen en apparatuur een onacceptabele situatie bestaat. De nadruk wordt gelegd op ondersteuning van de chirurgische en urologische zorg.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Mensen die lokaal werkzaam zijn in de gezondheidszorg te scholen, trainen en coachen
2. Gericht medische goederen en apparatuur te verwerven en lokaal ter beschikking te stellen.

VISIE
MALAWI.KOM
streeft naar een voor iedereen bereikbare gezondheidszorg van acceptabele kwaliteit, met name op het platteland in de armste gebieden van Oost Afrika in het bijzonder Malawi.Bestuur

Dr. J.J. Petit
voorzitter
M. van Duijn
secretaris
H. Derksen
penningmeester
Dr. G.J. Montagne
lid
P. v. Raamsdonk
lid

 

Verantwoording

Naam:
Stichting Malawi.kom
Kamer van Koophandel:
37124398
Vestigingsadres:
Zuiddijk 38, 1483 MA De Rijp
Telefoon:
0299 203662 / 0620030823
E-mail:
janpetit1947@gmail.com
Bankrekeningnummer:
NL14RABO0120189399
ANBI nummer:
51282

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: