Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Het land Malawi Malawi
Facebook pagina Malawi .kom Weblog
       Welkom op de website van de stichting MALAWI.KOM!

Wat wil en wat doet de

STICHTING  MALAWI . KOM

Doel van de stichting
MALAWI.KOM hMalawi.kom heeft als doel het ondersteunen van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, Malawi in het bijzonder. De nadruk ligt daarbij op de chirurgische en urologische zorg.

Hoofdlijnen beleid
1. Trainen en coachen van mensen lokaal werkzaam in de gezondheidszorg
2. Gericht medische goederen, instrumenten en apparatuur verwerven en lokaal ter beschikking stellen.Bestuur

Dr. J.J. Petit
voorzitter, secretaris
Hans Derksen
penningmeester
Pieter van Raamsdonk
lid
Jean Paul Hoogenboom
lid
Dr. G.J. Montagne
lid

 

Verantwoording

Naam:
Stichting Malawi.kom
Vestigingsadres:
Zuiddijk 38, 1483 MA De Rijp
Telefoon:
0299 203662 / 0620030823
E-mail:
janpetit1947@gmail.com / hderksen@zoho.com
Bankrekeningnummer:
NL14RABO0120189399
ANBI nummer:
51282
Kamer van Koophandel:
37124398
Fiscaal nummer:
8155.99.146

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: