Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Projecten

Brandwondenzorg 2016

brandwonden

Verbrandingen komen heel veel voor in Malawi. Degenen die het overleven, veel kinderen, worden nergens in het land goed behandeld. Huidtransplantaties worden niet verricht. PatiŽnten liggen maanden met open wonden en verstijvende gewrichten. Dat komt nooit meer goed. Goede instructie en adekwate behandeling kunnen het voorkomen.

brandwonden

MALAWI.KOM gaat dit jaar in een aantal ziekenhuizen van Malawi de brandwonden-zorg op peil brengen. Het belangrijkste zijn de instructies en trainingen, maar daarnaast is er behoefte aan gespecialiseerd instrumentarium voor huidtransplantaties en verbandmaterialen.

 

MALAWI.KOM is een kleine organisatie die een bijzonder ziekenhuis project in Malawi uitvoert en daarvoor morele en financiŽle ondersteuning zoekt. Het bijzondere van het project is dat het vooral gericht is op training waarbij zoveel mogelijk eigen mensen worden ingeschakeld.
Malawi is een prachtig, maar straatarm land, klein en dichtbevolkt als Nederland, gelegen midden in het zuidelijk deel van Afrika. De situatie die je daar aantreft, gecompliceerde ziektes bij mensen in slechte conditie, abominabele ziekenhuis omstandigheden zonder basale middelen en apparatuur, nauwelijks gekwalificeerde artsen en weinig verpleegkundigen, die laat je niet meer los. Ogenschijnlijk uitzichtloos door de onbeschrijfelijke armoede en de verstrekkende gevolgen van de AIDS epidemie. Toch zijn er lichtpunten. De gezondheidszorg is in opbouw. Goed lopende projecten (Malaria, AIDS) komen van de grond. De plaatselijke artsenopleiding produceert steeds meer artsen die verplicht worden om een aantal jaren in Malawi te praktiseren. Specialistenopleidingen, bijvoorbeeld in de chirurgie, beginnen Malawiaanse specialisten af te leveren.

MALAWI.KOM probeert op structurele wijze bij te dragen aan de gezondheidszorg in Malawi, vooral in de perifere ziekenhuizen en vooral op het terrein van de chirurgie. Dat wordt gedaan door het lokaal beschikbaar maken van basale hulpmiddelen, apparatuur en vooral ook door het werven, opleiden en trainen van mensen. Daarbij worden als trainers / teachers zoveel mogelijk eigen mensen, Malawianen ingeschakeld. In de district en missie ziekenhuizen blijkt veel basale apparatuur, tools, te ontbreken of niet te functioneren, waardoor bepaalde behandelingen en operaties niet op een goede manier mogelijk zijn. Het opleiden en trainen van Clinical Officers en artsen bijvoorbeeld in het behandelen van botbreuken, huidtransplantaties (brandwonden komen veel voor) en darmoperaties levert weinig op als de instrumenten die daarvoor nodig zijn, ontbreken. Met het zogenaamde Tools & Skills Project wordt per onderwerp het instrumentarium/ de apparatuur ( Tools) geleverd met aandacht voor onderhoud, reparatie en aanschaf en daarnaast wordt toepassing ervan onderwezen en getraind (Skills).

FinanciŽle steun onmisbaar
MALAWI.KOM werkt met professionele vrijwilligers. Die betalen hun eigen tickets en andere kosten. Dat betekent dat de overhead kosten minimaal zijn. Geld blijft hard nodig voor medische materialen, instrumentarium en salarissen van Malawiaanse medewerkers.
Zonder aarzeling willen wij een beroep doen op allen die met ons van mening zijn dat er iets gedaan moet worden aan de schrijnende situatie in de Malawiaanse gezondheidszorg. Dat kan door het programma van MALAWI.KOM te steunen, een programma waarin vooral het trainen van en door eigen mensen op de voorgrond staat, dat zijn effectiviteit heeft bewezen. Op de website www.malawikom.org vindt u meer uitgebreide informatie en een verantwoording.

U kunt via de prestatie van de SSS (SanSebasiaanSantpoort) Bike Riders MALAWI.KOM ondersteunen door te storten op:
IBAN/SEPA nummer: NL14RABO0120189399
onder vermelding van: Ride 4 Malawi

STICHTING MALAWI.KOM, Goede doelen stichting. Website www.malawikom.org
KvK Noordwest-Holland nr 37124398
Fiscaalnr 8155.99.146
Dossiernr ANBI beschikking 51282

Jan Petit
MALAWI.KOM
maart 2016

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: